Licenciada en Belas Artes pola Facultade de
San Carlos, en Valencia, transládase a Passau
( Alemaña) para desenvolver unha bolsa de
Arte en 1995. Posteriormente, especialízase en
cursos de Deseño e Ilustración, Gravado,
Deseño Industrial e de Interiores, Multimedia,
Plans web… Así mesmo, estuda na Escola
Cinematográfica de Barcelona e realiza o
Curso de Adaptación Pedagóxica en Madrid.
Atopámonos ante unha pluri-artista, con
capacidade para desenvolver a súa obra en
múltiples formatos. Toda esta diversidade de
coñecementos mesturada coa súa vocación,
permítelle ter obra exposta en Alemaña,
Valencia, San Sebastián, Barcelona,