Mona Caron é un artista profesional con sede en San
Francisco, con obra desenvolvida no ámbito do
muralismo e o Street Art, a ilustración, o artivismo e a
fotografía. O seu enfoque céntrase na arte por e para
a comunidade e o lugar no que se desenvolve. Creou
murais en Estados Unidos, Suíza, Brasil, Bolivia,
Colombia e España, creou animacións murais de
stop-motion e propaganda artística de axitación para
movementos sociais e ambientais.
O obxectivo de Mona é activar o espazo público ao
crear simultaneamente obras de arte e
acontecementos rueiros interactivos, utilizando as
narrativas da pintura para suscitar conversacións e
unha conciencia crítica do espazo público.