Isaac Mahow, escritor de grafiti desde a tenra infancia, que foi unificando os seus diversos
coñecementos do mundo da arte grazas a diferentes estudos sobre pintura, ilustración e deseño,
na escola de Belas Artes e de Deseño de Zaragoza.
Aínda que sempre debuxara e escrito, o que verdadeiramente lle impulsou ao mundo do grafiti foi
o escritor Ira Levin. Unha das súas motivacións é lograr que todo o mundo poida ver a súa obra.
O seu traballo baséase nas súas propias teorías de luz e contrastes de cor ás que engade formas
cortantes combinadas con outras formas sinuosas, o que levou a algúns a denominar ao seu estilo
como ‘Surrealismo Pop’
En a actualidade exerce de profesor á vez que segue desenvolvendo a súa vocación artística dun
modo profesional. Cunha obra chea de significados e miradas suxestivos, manéxase entre
contrastes de conceptos e de forma.