Artista de grafiti, pintor e deseñador gráfico, Popay ofrece un traballo visceral e orgánico. Nado
en Barcelona, inspirouse en pinturas de Cordas, Picasso, cómics e películas de animación, e
tamén está influenciado pola música de Jimi Hendrix e Spiral Tribe.
Utilizando aerosois, pinceis ou aerógrafos, Popay inviste moito no seu traballo, desde as paredes
da cidade ata os lenzos. Tamén é un fanático dos medios dixitais tanto como dos medios
tradicionais, e como resultado crea ilustracións, portadas de discos, impresións de fotografías e
proxeccións de vídeo. Cunha carreira rica e como un dos pioneiros da arte na rúa, o traballo de
Popay desenvólvese hoxe nas catro esquinas de Europa, en áreas notables da arte
contemporáneo.